Een passe-partout is een blad karton waarin een opening gesneden wordt om een afbeelding in te monteren. Het doel van een passe-partout is een ruimte te creëren tussen het glas en de afbeelding zodanig dat er geen contact is tussen glas en afbeelding. Hierdoor wordt het ontstaan van condensvlekken en schimmel voorkomen. Het passe-partout heeft dus een conserverende functie vandaar de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan het passe-partoutkarton. Naast deze conserverende functie creëert het passe-partout ook een visueel neutrale zone rond de afbeelding waardoor ze beter tot haar recht komt. Het karakter van de afbeelding is bepalend voor de keuze van het materiaal, de kleur en de verhoudingen van het passe-partout.

Soorten passe-partouts

Naargelang de opbouw spreken wij van:

  • Enkel passe-partout of bovenkaart: Dit is de basisuitvoering van een passe-partout: in een karton van 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 en 2.5 mm dikte wordt een opening of venster gesneden waarachter de afbeelding wordt gemonteerd.
  • Dubbele passe-partout: Dit is een variant waarbij twee enkele passe-partouts met verschillende openingen in sandwich op elkaar gemonteerd worden. De passe-partouts kunnen in verschillende of in eenzelfde kleur en dikte uitgevoerd worden.

Andere passe-partouts

Er zijn veel mogelijkheden in de opbouw van het passe-partout. Naargelang de plaats van het beeldvenster in het passe-partout spreekt men van symetrische en asymmeterische passe-partouts. Daarnaast zijn er nog de passe-partouts met meerdere openingen ( pale-male) en de passe-partouts met ronde, ovalen of ruitvormige openingen, alsook zwevende passe – partout, diepte passe – partout, etc…. De mogelijkheden zijn quasi onbeperkt. Basisregel is dat het karakter van de afbeelding bepalend is voor de keuze van het materiaal, de kleur en de verhoudingen van het passe-partout.

Passe-partoutkarton

Zuurvrij passe-partoutkarton

Passe-partoutkarton is opgebouwd uit verschillende lagen waaraan heel specifieke eisen worden gesteld.

  • De voorzijde bepaalt het uitzicht, de structuur en de kleur van het passe-partout.Vooral de aan de kleurechtheid worden hoge eisen gesteld. Behalve de papieren voorzijde hebben we ook de collecties beplakt met linnen en imitatie suède waarmee zeer mooie effecten te realiseren zijn.
  • De achterzijde (tegenplak) van het passe-partoutkarton is kwalitatief zeer hoogwaardig zuurvrij papier met calciumcarbonaat gebufferd. Het is de zijde die in contact komt met het onderwerp en geen negatieve invloed op het werk mag uitoefenen.
  • De kern is het zwaarste onderdeel van het karton. De standaardkern is een pH neutrale houtbordkern gemaakt van ongeprinte, extra schone, fijne houtvezels van hoge kwaliteit. Verder zijn er ook nog de passe-partoutkartons met zwarte, witte of gekleurde kernen van identieke kwaliteit als de witte zuurvrije kernen.

Museumkarton

Museumkarton is wezenlijk verschillend in opbouw. Het is gemaakt van één of meerdere lagen van hetzelfde gebufferde materiaal; de allerbeste 100% alpha-cellulose, 100% lignien- en zuurvrij, ph-waarde 8.0-8.5 en wordt geproduceerd onder de strengste kwaliteitsnormen. Door toevoegen van een speciaal soort calciumcarbonaat aan de cellulose ontstaat een zuurvrij gebufferd museumkarton met alkalische reserve van 3-5 % om mogelijke verzuring en veroudering tegen te gaan. Een ander karton met museale kwaliteit is het ragboard. Ragboard is gemaakt van 100% katoenvezels en evenals cellulose museumkarton een product van absolute topkwaliteit. Het bestaat in een gebufferde en een ongebufferde versie speciaal voor de conservering van oude zwart/wit foto die geen alkalische omgeving verdragen omdat de CaCO3-buffering een reactie kan aangaan met de zilveroxides van de foto’s.